Договір дарування квартири

Договір дарування квартири є безоплатним угодою і укладається між двома сторонами: дарувальником, а також обдарованим. Згідно з умовами даного документа, перша сторона в особі дарувальника зобов'язана передати право власності на квартиру другій стороні на безоплатній основі.

Що стосується форми договору дарування квартири, то угода подібного роду складається в письмовій формі. Слід відзначити той факт, що документ підлягає обов'язковій держреєстрації і не вимагає участі нотаріуса у проведеній операції. Також потрібно підкреслити, що важливо зафіксувати перехід права власності на предмет угоди від першої сторони до другої. Цей захід можна здійснювати як одночасно з оформленням самої угоди, так і окремо від нього.

Договір дарування квартири може бути визнаний нікчемним в тій ситуації, коли право власності переходить одаряемому після смерті дарувальника, тому що в такому випадку стають актуальними положення про спадкування. При оформленні договору в ньому беруть участь такі додатки і супутні док-ти: опис предмета угоди, додаткова угода, а також протокол розбіжностей і їх узгодження.

Бланк договору дарування квартири

Зразок договору дарування квартири (заповнений бланк)

Завантажити Договір дарування квартири

Договір дарування квартири в багатоквартирному будинку №

1.1. У відповідності до цього Договору Дарувальник безоплатно передає у власність Обдаровуваному житлове приміщення (квартиру) в багатоквартирному будинку, що знаходиться за адресою: (далі за текстом Договору - Квартира).

1.2. Загальна площа Квартири - кв. м, в тому числі житлова площа - кв. м.

Квартира складається з -х кімнат, розташована на поверсі (блочного, панельного, цегляного, дерев'яного) будинку.

1.3. Інвентаризаційна вартість Квартири становить рублів, що підтверджується довідкою № від «» року, виданої організацією технічної інвентаризації.

1.4. Право власності Дарувальника на Квартиру підтверджується Свідоцтвом про державну реєстрацію права від «» року, серія, №, виданими, реєстраційний номер, на підставі.

1.5. Передача Квартири, зазначеної в п. 1.1 цього Договору, Дарувальником і прийняття її обдаровуваного оформляється актом прийому-передачі.

1.6. Одночасно з Квартирою до Обдаровуваному переходить право на відповідну частину спільного майна багатоквартирного будинку в обсязі, що належав Дарувальнику.

2.1. Дарувальник має право скасувати дарування, якщо Обдаровуваний вчинив замах на його життя, життя кого-небудь з членів його сім'ї або близьких родичів або зумисне завдав Дарувальнику тілесні ушкодження.

У разі умисного позбавлення життя Дарувальника обдаровуваного право вимагати в суді скасування дарування належить спадкоємцям Дарувальника.

2.2. Дарувальник має право вимагати в судовому порядку скасування дарування, якщо звернення Обдаровуваного з подарованої Квартирою створює загрозу її безповоротної втрати.

2.3. Дарувальник має право скасувати дарування у разі, якщо він переживе Обдаровуваного.

2.4. У разі скасування дарування Обдаровуваний зобов'язаний повернути подаровану Квартиру, якщо вона збереглася в натурі до моменту скасування дарування.

2.5. Обдаровуваний одночасно з отриманням Квартири приймає зобов'язання щодо її змісту та утримання спільного майна багатоквартирного будинку, в тому числі з капітального ремонту.

3.1. Умови цього Договору і додаткових угод до нього конфіденційні і не підлягають розголошенню.

4.1. Всі суперечки і розбіжності, які можуть виникнути між сторонами з питань, які не знайшли свого вирішення в тексті даного Договору, будуть вирішуватися шляхом переговорів на основі чинного законодавства.

4.2. При неурегулировании в процесі переговорів спірних питань вони вирішуються в суді в порядку, встановленому чинним законодавством.

5.1. Цей Договір набирає законної сили і вважається укладеним з моменту державної реєстрації в (вказати повне найменування реєструючого органу)

5.2. Витрати, пов'язані з державною реєстрацією Договору, а також права власності Обдаровуваного оплачує.

5.3. Обдаровуваний набуває право власності на зазначену Квартиру після державної реєстрації переходу права власності. З моменту державної реєстрації права власності Обдаровуваного на Квартиру остання вважається переданою від Дарувальника до Обдаровуваному.

6.1. Дарувальник гарантує, що до підписання цього Договору Квартира нікому не продана, не подарована, не заставлена, необтяжена правами третіх осіб, в спорі і під арештом (забороною) не перебуває.

6.2. Квартира вільна від проживання третіх осіб, що мають відповідно до закону або Договором право користування даною Квартирою.

6.3. Сторони Договору підтверджують, що не позбавлені дієздатності, не перебувають під опікою і піклуванням, не страждають захворюваннями, що перешкоджають усвідомити суть Договору, а також що відсутні обставини, що змушують зробити даний Договір.

7.1. У всьому, що не передбачено цим Договором, сторони керуються чинним законодавством РФ.

7.2. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору мають юридичну силу за умови, якщо вони вчинені в письмовій формі, підписані сторонами і зареєстровані в установленому порядку.

7.3. Договір складений в трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, з яких один знаходиться у Дарувальника, другий - у Обдаровуваного, третій - в органі, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно.

8. АДРЕСА І РЕКВІЗИТИ СТОРІН
 • Завантажено документів
 • договори
 • Всі документи

Отримайте безкоштовну юридичну консультацію по телефону прямо зараз:


Договір дарування дачі між близькими родичами 2017 рік

Кожен громадянин має право дарувати своє майно будь-якій особі незалежно від того, ким воно припадає дарувальнику. Для офіційного оформлення передачі майна новому власнику існує документ встановленого зразка, в який час від часу можуть вноситися деякі зміни. Договір дарування дачі між близькими родичами в 2017 році також має певні особливості і правила складання.

Складання дарчим на дачу грунтується на Цивільному кодексі Російської Федерації. Також уточнення деяких питань знаходиться в Сімейному, Земельному і Податковому кодексах РФ.

В першу чергу при складанні договору на підставі чинного законодавства визначаються близькі родичі. Такими є:

 • батько мати;
 • син, дочка (в т.ч. і прийомні діти);
 • дідусь Бабуся;
 • внуки;
 • брат, сестра (повнорідні та неповнорідні);
 • чоловік дружина.

Даний показник встановлюється ст. 14 Сімейного кодексу РФ.

У Земельному кодексі РФ прописується неподільність земельної ділянки і будинку, на якому він побудований. Це означає, що будова і земля під ним не можуть бути передані різним особам.

Правила оформлення договору дарування

Договір дарування дачі між близькими родичами на 2017 рік оформляється з використанням спеціального бланка (зразок). Він заповнюється згідно з наявними даними:

 • загальні дані: найменування документа, дата і місто його оформлення;
 • паспортні дані учасників угоди;
 • суть і предмет угоди: дарування дачної ділянки з описом всіх даних про будівлі і самої землі з посиланням (вказати номер) на відповідні документи (техпаспорт, план і т.д.);
 • гарантія від колишнього власника того факту, що на даний об'єкт дарування не претендують треті особи;
 • підтвердження від потенційного власника того факту, що він задоволений об'єктом угоди;
 • список документів, які послужили основою для оформлення передачі ділянки;
 • загальні відомості з законодавчої бази: угода регулюється Цивільним кодексом РФ і вступить в силу після перереєстрації дачі в Росреестра на ім'я приймає дар;
 • характер угоди - добровільний.

Передача дачної ділянки іншому власнику з оформленням дарчої буде визнана законною тільки в разі дієздатності дарувальника. Дана умова виступає гарантом безпеки угоди для господаря нерухомості.

Перелік необхідних документів

Складання договору дарування дачі між близькими родичами на 2017 рік проводиться при наявності повного списку документів:

 • підтвердження володіння дачею із земельною ділянкою (будь-який з документів, що підтверджують право власності);
 • довідка про те, що даний об'єкт внесений до Росреестр;
 • довідка про держреєстрацію дачі;
 • довідка з Бюро техінвентаризації;
 • документальне дозвіл на проведення будівельних заробітна обумовленому земельній ділянці;
 • технічний паспорт кожного з будівель;
 • кадастровий план;
 • проект договору дарування;
 • оригінали і копії документів паспортів обох сторін;
 • квитанція про оплату державного мита за проведення оформлення процедури дарування;
 • акт приймання-передачі майна.

Готовий пакет документів подається в Реєстраційну палату, після чого проводиться офіційна реєстрація угоди на дарування дачі.

Особливості дарування дачі з ділянкою

При оформленні дарування дачі в 2017 році слід знати про існуючі особливості, які можуть вплинути на законність здійснюваної процедури передачі заміського ділянки кому-небудь з близьких родичів.

У разі якщо власник садової ділянки виявив бажання передати дачу декільком родичам, то попередньо потрібно провести кілька маніпуляцій:

 1. Вказати частки кожного потенційного власника.
 2. Визначити точні межі виділених частин дару.
 3. Скласти межовий план, на основі якого нові власники зможуть користуватися даром.

Оскільки дача є нерухомим майном, то її передача дарувальнику безпосередньо в день укладення договору неможлива.

Також перед тим, як оформити договір, слід враховувати ряд обставин, наявність яких визначить факт дарування недійсним:

 • сторонами угоди є комерційні структури;
 • дача приймається в дар держслужбовцям, посадовою особою або представником / співробітником кредитно-фінансової організації;
 • майно є подарунком в якості подяки (або оплати) за послуги, що надаються працівниками освітніх, соціальних або медичних установ;
 • дарувальником виступає особа, яка не досягла 18 років, або недієздатний громадянин. У першому випадку угода може бути визнана законною, якщо присутній представник неповнолітнього.

Якщо всі умови дотримані, і дарування дачі відбулося, то скасувати дію договору можна тільки в п'яти випадках:

 1. З'ясувалося, що дарувальник не несе відповідальності за вчинені дії (через неповноліття або недієздатності).
 2. Обдаровуваного сторона є особою / установою, яка не може виступати в такій якості.
 3. До дачній ділянці не застосовується належний догляд, що веде до псування майна.
 4. По відношенню до дарувальника проводяться заходи, які загрожують його життю.
 5. Дарувальник помер до моменту передачі прав на ділянку новому власникові.

Витрати при оформленні угоди

Щодо питань сплати комісійних зборів при здійсненні угоди дарування дачі йдеться в п.18.1 ч.23 ст.217 «Доходи, які не підлягають оподаткуванню (звільняються від оподаткування)» НК РФ. Згідно з цим пунктом, податок не стягується, якщо обидві сторони (дарувальник і обдаровуваний) є близькими родичами.

Розмір держмита за надання послуг нотаріуса та офіційне підписання договору про передачу земельної ділянки іншій особі становить 2000 руб. Знизити цю суму можуть члени малозабезпечених сімей. Однак даний факт слід підтвердити відповідним документом. Його видачею займаються органи соцзахисту населення.

Ще один фінансове питання при оформленні дарування заміського будинку з садовим ділянкою - оплата послуг нотаріуса, який офіційно підтверджує факт передачі майна.

Посилаючись на ст.14 СК РФ, особи, які входять до переліку близьких родичів і беруть участь в процедурі дарування, мають можливість скористатися відповідними пільгами і внести меншу суму при зверненні в нотаріальну контору.

Тарифні ставки за надання послуги посвідчення договору нотаріусом:

 • при передачі дарунка у користування одного з подружжя, батькам, дітям або внукам 3000 + 0.2% від вартості дачі, якщо вона не перевищує 10000000 руб., і 23000 + 0.1% при більш високих показниках. Максимальний розмір нотаріального тарифу становить 50000 руб .;
 • при передачі іншим близьким родичам 3000 + 0.4%, якщо вартість дачної ділянки з будівлями знаходиться в межах 1000000 крб., 7000 + 0.2% при цінових показниках 1000000-10000000 руб. і 25000 + 0.1% (максимум - 100000 руб.) при вартості, що перевищує 10000000 руб.

Розмір зазначених тарифів регулюється ст.221 Основ законодавств про нотаріат.

Для того щоб заощадити на нотаріальних послугах, договір можна зареєструвати самостійно, звернувшись в МФЦ. Зробити це повинні обидві сторони угоди, надавши свої паспорти і три копії договору. За місцем потрібно сплатити держмито.